Ευχές Επιτυχίας στον Γεώργιο Μπαμπινιώτη

Όταν ένας διακεκριμένος δάσκαλος αναλαμβάνει το τιμόνι της παιδείας όλοι είμαστε ευτυχέστεροι. Τα ανοιχτά προβλήματα της πολύπαθης εκπαίδευσης μόνο με καθολική συναίνεση, συνέχεια, συνέπεια και γνώση μπορούν να επιλυθούν από μια ηγεσία μακράς πνοής . Το ζέον Εξεταστικό και το Λύκειο που πνέει τα λοίσθια θα είναι εκ των πραγμάτων οι πρώτες προτεραιότητες γιατί οι ημερομηνίες της πολιτικής σοβαρότητας έχουν παρέλθει . Η  Άννα που φεύγει γνώρισε εκτός από τους Λύκους της κρατικής παιδείας που αγνοούσε και σπουδαίες επιτυχίες και τραγικά λάθη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *