Με Ευθύνη & Σύνεση

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν όλοι όσοι συνέβαλαν με ψυχραιμία και σύνεση στην εμπνευσμένη συλλογική πράξη. Εμπνευσμένη συλλογική πράξη και διαδικασίες διαλόγου που ελπίζουμε ότι θα αποτελούν οδηγό για την ΟΕΦΕ στο μέλλον. (ανακοίνωση του ΣΦΒΕ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *