Κοινωνικό Φροντιστήριο από Όλους

Μία νέα κοινωνική δράση, στοχευμένη στους μαθητές, η Περιφέρεια Κρήτης, σε μία προσπάθεια να ανακουφίσει τα νοικοκυριά που αδυνατούν να “καλύψουν” το κόστος εκμάθησης ξένων γλωσσών αλλά και φροντιστηριακών μαθημάτων α’ και β’ βάθμιας εκπαίδευσης. Δείτε το ρεπορτάζ της “Ημερησίας” στο οποίο υπογραμμίζεται η καθολική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων χωρίς τις συνήθεις εξαιρέσεις…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *