Εμφύλιοι στην Παιδεία

Οι μαθητές της τωρινής Α’ τάξης του Λυκείου δεν γνωρίζουν τι τους περιμένει , το αναχρονιστικό 10% επανέρχεται μεσούσης της ακαδημαϊκής χρονιάς ως αποτέλεσμα ρουσφετολογικών πιέσεων, εγείροντας μάλιστα ζητήματα ισονομίας και αξιοπιστίας. Η θλιβερή παραοικονομία θριαμβεύει και οι συντεχνίες που εισηγούνται την αναξιολόγητη ραστώνη το πρωί, δεν βρίσκουν λέξη για την απογευματινή πειρατεία των ιδιαιτέρων.(Άρθρο στην “Αιχμή”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *