Άρση Περιορισμών Άνευ Θεσμικών

Την άρση των περιορισμών σε επαγγέλματα του κλάδου της Εκπαίδευσης, συγκεκριμένα στο καθεστώς αδειοδοτήσεων φροντιστηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, ΙΕΚ, Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, αλλά και της άσκησης του επαγγέλματος του καθηγητή ξένων γλωσσών προτείνει με γνωμοδότησή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή εξέτασε τα αιτήματα του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με την απελευθέρωση επαγγελμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης και προτείνει…(πηγή τα Νέα). Δείτε και το σχετικό σχόλιο του Μιχάλη με τίτλο “άδεια φροντιστηρίου σε όλους;”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *