Τάδε Έφη Αλέξης Δημαράς

“…και ένα (διαχρονικής αξίας) σχόλιο: Ο θεσμός των φροντιστηρίων δεν είναι παρεπόμενο του συστήματος πρόσβασης – είναι αποκλειστικά συνέπεια του «κλειστού αριθμού» των θέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και του ανταγωνισμού τον οποίον αυτός προκαλεί. Είναι επίσης σε άμεση συνάφεια με το οικονομικό σύστημα της χώρας, καθώς και με τις κοινωνικές αξιολογικές προσδοκίες για τις σπουδές και τις σταδιοδρομίες των νέων… Εξάλλου, το φαινόμενο δεν είναι -όπως επικρατεί η αντίληψη- αποκλειστικά ελληνικό: 80 σελίδες καλύπτει μια σχετική έκθεση που συντάχτηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αναφορά σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ (με εξαίρεση τις σκανδιναβικές) – και είναι πολύ ενδιαφέρουσα και διδακτική.” Τάδε έφη Αλέξης Δημαράς ! Διαφωνούμε ως προς τον “κλειστό” λόγο αλλά είμαστε ευτυχείς που η προκατάληψη διασπάται !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *