Ορθός Λόγος

Τώρα, στα πρόθυρα της ολικής καταστροφής, αποφασίσαμε πως θέλουμε καλό, ισχυρό, σχολείο. Και ξέρουμε καλά πως πολύ καλό σχολείο είναι το πολύ απαιτητικό σχολείο. Αλλά δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην επάρκεια, στην αμεροληψία και στην εντιμότητα, ούτε του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ούτε του διδακτικού μας προσωπικού. Έτσι, αναθέτουμε τον έλεγχο της πορείας των παιδιών μας σε τριπλές πανελλήνιες εξετάσεις. Ο Μιχάλης ανατέμνει και ορθοτομεί μια φράση της δικομματικής πρότασης για το εξεταστικό

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *