Διπλές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διπλές Πανελλαδικές Εξετάσεις, ενδοσχολικές και εισαγωγικές μαζί, απευθείας εισαγωγή σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, διπλό Μηχανογραφικό (ένα για τα τμήματα χαμηλής ζήτησης και ένα κανονικό), εισαγωγικές σε τρία-πέντε μαθήματα και προσδιορισμό μαθημάτων και συντελεστών βαρύτητας από τα πανεπιστήμια, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η πρόταση για το νέο Εξεταστικό. Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι οι μαθητές της Γ’ Λυκείου θα εξετάζονται σε όλα τους τα σχολικά μαθήματα με κοινά θέματα για το απολυτήριο (ενδοσχολικές) και – ταυτόχρονα, αλλά με άλλη ομάδα θεμάτων – σε τρία έως πέντε μαθήματα για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Δείτε μια πρώτη ανάγνωση του προτεινόμενου εξεταστικού στα Νέα. Αναφορικά με το ρόλο του φροντιστηρίου στο νέο περιβάλλον εμείς υπογραμμίζουμε ότι η παρουσία του στην εκπαίδευση θα είναι σημαντική και ουσιαστική αν πρωτίστως προσαρμοσθεί ταχύτατα στα νέα κοινωνικά δεδομένα .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *