Αιχμηρή Παρέμβαση

Η αιχμηρή μας παρέμβαση στην “Αιχμή” προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Παρά την πάγια θέση να περιοριζόμαστε μόνο στα εκπαιδευτικά δρώμενα διολισθήσαμε σε πολιτικές κουβέντες που ενοχλούν ακόμα και τώρα που ο βασιλιάς είναι γυμνός.  Η εξαθλίωση των  μαζών φέρνει στο προσκήνιο δυνάμεις που παρηγορούν τον λαϊκό πόνο χωρίς όμως να παράγουν πολιτικές ρεαλιστικής διεξόδου απο την κρίση των παλαιών ιδεοτύπων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *