Δύσκολη η Αυτοκριτική

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τις αδυναμίες τους, αλλά δύσκολα κάνουν αυτοκριτική. Ο ένας στους δύο θεωρεί ότι το υπουργείο Παιδείας πρέπει να πάρει μέτρα για την επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, καθώς δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στην επιστήμη τους με το πέρασμα των χρόνων μετά τον διορισμό τους. Ταυτόχρονα, ζητούν καλύτερες υποδομές και εξοπλισμό. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το πρόγραμμα εθελοντικής αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2011-12, το οποίο οργανώθηκε από το Παρατηρητήριο Αξιολόγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.(Δείτε τα στοιχεία που προέκυψαν στο δημοσίευμα της “Καθημερινής”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *