Νέο Μοντέλο Σπουδών στα ΤΕΙ

Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι θα μετρούν οι προτιμήσεις των φοιτητών, με αποτέλεσμα πολλά τμήματα χαμηλής ζήτησης να κινδυνεύουν να κλείσουν λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Η κίνηση στα ΤΕΙ κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θεωρείται πρόκριμα για την εφαρμογή του νέου τρόπου οργάνωσης των σπουδών και στα πανεπιστήμια. Πρόκριμα, επίσης, για τη βιωσιμότητα πολλών τμημάτων ΤΕΙ θεωρείται και η αλλαγή στον τρόπο ορισμού των εισακτέων του. Πλέον σημαντικό κριτήριο θα είναι και η ζήτηση των παλαιότερων αποφοίτων για ορισμό των θέσεων εισαγωγής σε κάθε τμήμα. (Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *