Αργούν ή Απεργούν οι Ιεράρχες της Παιδείας

Οι σχολικές μονάδες δύνανται να συμμετάσχουν τη συγκεκριμένη ημέρα σε εκκλησιασμό ή και σε εορταστικές εκδηλώσεις με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η υπ΄ αριθμόν …με θέμα: «Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την Αναπλήρωση διδακτικών ωρών» ισχύει. Τάδε έφη το Υπουργείο. Με άλλα λόγια λειτουργούν τα σχολεία και απεργούν τα φροντιστήρια . Θα δούμε τους θεματοφύλακες των αργιών και τους υποστηρικτές των απεργιών να διαφυλάττουν μια θρησκευτική εορτή που αποτελεί δυστυχώς ένα ακόμα αδειανό πουκάμισο για τους έφηβους μαθητές μας ; Αργούν ή Απεργούν οι Ιεράρχες της Παιδείας σύντροφε Οδυσσέα ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *