Νέα Εποχή στην Παιδεία της Κύπρου

Νέα εποχή στην Παιδεία της Κύπρου αρχίζει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2012 -2013, στην οποία εισάγονται τα νέα ωρολόγια προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας για τη Μέση Εκπαίδευση. Στόχος των νέων προγραμμάτων, σύμφωνα με το Υπουργείο, η αναδιαμόρφωση, ο εξορθολογισμός και η αναβάθμιση της Μέσης Εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. (Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ της Σημερινής)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *