Επιστοφή Μπαμπινιώτη

Η επιστροφή του Γεωργίου Μπαμπινιώτη στο αναμενόμενο επί μακρόν νέο εξεταστικό πρέπει να θεωρείται δεδομένη , με ανανεωμένες προτάσεις , στο πνεύμα πάντως του παλαιότερου πορίσματος.  Δείτε το σχετικό χθεσινό δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου το οποίο εμπλουτίζει τις ιδέες και τη φιλολογία περί εξετάσεων και αξιολογήσεων. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν έγκαιρα τα νέα δεδομένα για να προετοιμασθούμε και εμείς οι μάχιμοι της εκπαίδευσης οι οποίοι θα κληθούμε ξανά να σηκώσουμε το βαρύ φορτίο των αλλαγών. Οικουμενικοί άρχοντες της παιδείας γρηγορείτε , όχι για μας , αλλά για τους άμοιρους μαθητές οι οποίοι αισθάνονται θύματα και ευλόγως εθίζονται στην προχειρότητα της φυλής …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *