Στην Ίδια Όχθη

Με απλή αριθμητική 40 ώρες την εβδομάδα x 40 ευρώ την ώρα (τιμές που ίσως έπεσαν λόγω κρίσης) x 40 εβδομάδες x 40 καθηγητές/νομό x 51 νομούς = 130.560.000 ευρώ. Η απλή αυτή πράξη δεν είναι η απόδοση ενός εργαζόμενου σε μια επιχείρηση, αλλά η επίσημη εκτίμηση για αδήλωτο χρήμα. Κυρίως από τους διορισμένους καθηγητές που παράλληλα παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα γιατί δεν τα βγάζουν πέρα… Το δημοσίευμα της Έρευνας των Τρικκαίων κάνει λάθος τις πράξεις τις εγχώριας παραπαιδείας γιατί δεν προσμετρά σωστά το φαινόμενο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη με πραγματικό αποτέλεσμα δεκαπλάσιο τουλάχιστον όπως απέδειξαν στο πρόσφατο παρελθόν οι σύντροφοι της “αντίπερα όχθης” . Το πλανόδιο παραεμπόριο των ιδιαιτέρων στο οποίο επιδίδονται συστηματικά διορισμένοι και αδιόριστοι όλων των ιδεοτύπων ένα φαιό χρώμα έχει σύντροφοι της διγλωσσίας . Απέναντι στην μαύρη παιδεία όλοι είμαστε στην ίδια όχθη χωρίς εξαιρέσεις και ελαφρυντικά ελαστικών φρονημάτων. Όσοι παραδίδουν ιδιαίτερα οφείλουν να κυκλοφορούν και να χρησιμοποιούν το “μπλοκάκι” της νομιμότητας ή να εισπράττουν με “εργόσημο” . Η μόνη διέξοδος επιβίωσης με αξιοπρέπεια είναι η διαφάνεια όλων των εκπαιδευτικών δαπανών στη βάση ενός νέου συμβολαίου με θεμιτό ανταγωνισμό , δίκαιη ανταμοιβή και αναγνώριση της οικονομικής αδυναμίας των πολιτών που γέννησε η κρίση του μεταπολιτευτικού κρατισμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *