Σκασιαρχείο & Εξετάσεις

«Κάθε χρόνο, μετά το Πάσχα οι τάξεις αδειάζουν από μαθητές και τα σχολεία ‘διαλύονται’. Φέτος, προχωράμε σε καλύτερη οργάνωση των εξετάσεων σε γυμνάσια και λύκεια και εξαντλούμε κάθε δυνατότητα προκειμένου να επιμηκυνθεί το σχολικό έτος μέχρι το τέλος Μαΐου και οι μαθητές να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις τους πριν μπει ο Ιούλιος», τονίζουν στην «ΗτΣ» πηγές από το υπουργείο Παιδείας. (Ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα της Ημερησίας , που μας είχε διαφύγει εν μέσω των εορτών , το οποίο δίνει πληροφορίες για τις προθέσεις των ιθυνόντων περί του “σκασιαρχείου”, του εξεταστικού και των ειδικών κατηγοριών οι οποίες επαναπροσδιορίζονται)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *