Συνάντηση στην Πόλη

Η ημερομηνία της καταστατικής γέννησης της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας των Φροντιστών καθορίστηκε ύστερα από πρόσκληση της TODER για το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 στην Πόλη. Η ευρωπαϊκή και παγκόσμια διεθνής των ιδιωτικής φροντιστηριακής παιδείας η οποία έρχεται στο προσκήνιο της μάθησης περισσότερο δυναμικά παρά ποτέ διαμορφώνει τη συνείδηση μιας συνιστώσας της εκπαιδευτικής πολιτικής με χαρακτηριστικά που υπερβαίνουν τις πατροπαράδοτες θεωρίες για τον ρόλο της. Το φροντιστήριο σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης σχετίζεται με την καινοτομία στη μάθηση και ακυρώνει τις προσδοκίες εκείνων που ονειρεύθηκαν την πολιτική του εξόντωση. Η «Συνάντηση στην Πόλη» είναι ο επόμενος σταθμός των συντεταγμένων δυνάμεων που καταθέτουν ψυχή και όραμα παιδείας και προασπίζονται τον διακριτό και κοινωνικά αναμφισβήτητο ρόλο τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *