Απειλούμενο Είδος τα Πανεπιστήμια

Στις 26 Οκτωβρίου 2011, ένας επώνυμος του κόσμου τούτου δήλωσε στην εφημερίδα «The Australian» ότι «τα πανεπιστήμια είναι επαπειλούμενο είδος. Ο παραδοσιακός τους ρόλος ως δημιουργών, εποπτών και διανομέων γνώσης απειλείται άμεσα από το Διαδίκτυο. Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να προσαρμοστούν, ειδάλλως θα τα αφανίσει η τηλεμάθηση (e-learning)». Δείτε το άρθρο του Βήματος για το μέλλον της εκπαίδευσης το οποίο μας έστειλε προς μελέτη και “εμβάθυνση” ο Κοζανίτης Μιχάλης . Κατά την επίσης Κοζανίτισσα Άννα εμβάθυνση σημαίνει φροντιστήριο ενίοτε ψηφιακό και κυρίως “δωρεάν” ! Πολυμήχανοι σύντροφοι της του “δωρεάν” κρατισμού … Έλεος ! Εμείς συμπληρώνουμε επιπροσθέτως ότι επαπειλούμενη είναι η λογική των κρατικών μονοπωλίων στην παιδεία .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *