Διαγωνισμός ή Εξετάσεις

Η Κυριακή προσφέρεται για εκτενείς αναφορές στο νέο εξεταστικό και δύο κυριακάτικές εφημερίδες προαναγγέλλουν τα μελλούμενα. Το Έθνος και ο Ελεύθερος Τύπος μας δίνουν την εικόνα των προθέσεων και των αποφάσεων . Με την συγκριτική μέθοδο αλλά και την συνθετική σας ικανότητα θα δείτε ότι οδεύουμε σε δέσμες με πανελλαδικές στο Λύκειο και βάσεις ανά σχολή . Διαγωνισμός ή Εξετάσεις αναφώνησε έμπειρος συνάδελφος περί τα εξεταστικά σε σχετικό σεμινάριο το Σάββατο στην Πάτρα. Η συνέχεια επί της διακομματικής οθόνης…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *