Κλειδώνει το Εξεταστικό και το Θεσμικό

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας και στα Κυριακάτικα φύλλα το νέο συναινετικό εξεταστικό κλειδώνει με τέσσερα χαρακτηριστικά: τη μείωση των μαθημάτων, το συνυπολογισμό της βαθμολογίας των δύο τελευταίων τάξεων, τη διεύρυνση της εξεταστέας ύλης και τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας κεντρικών εξετάσεων. Οι απόψεις του κ. Μπαμπινιώτη θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην τελική πρόταση. Με αυτό το πρίσμα οδεύουμε σε Πανελλαδικές Εξετάσεις στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου στις οποίες κυρίαρχο ρόλο θα έχει η εξέταση μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής από τράπεζες θεμάτων. Παράλληλα η αρμόδια υφυπουργός ετοιμάζει το τελικό κείμενο των νέων διατάξεων για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των φροντιστηρίων. Η δική μας παρέμβαση σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να είναι αποφασιστική και για τα μητρώα των εργαζομένων στη φροντιστηριακή εκπαίδευση και για τα σήματα ποιότητας που πρέπει να εγκαθιδρύσουμε. Από το βήμα αυτό υποστηρίζουμε την αναγκαιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε και είμαστε βέβαιοι για το μέλλον της εκπαίδευσης που παρέχουμε με τις προϋποθέσεις που ανελλιπώς θέτουμε. Ποιότητα, Νομιμότητα και Συνεργατισμός.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *