Φροντιστές και Επιμελητήρια

Ενεργοί πολίτες και μάχιμοι επαγγελματίες οι Φροντιστές δίνουν το παρών στην επιμελητηριακή μάχη ενάντια στο πλανόδιο εμπόριο της μαύρης παιδείας . Μαζί με όλους τους νόμιμους όλων των επαγγελμάτων της ελεύθερης οικονομίας συμμετέχουν στην διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών για τον θεμιτό και κοινωνικά αναγκαίο ανταγωνισμό που τόσο αποστερήθηκε η χώρα μας ως αντίληψη ανάπτυξης και προόδου από τον δογματικό υπερκρατισμό. Οι Φροντιστές αναγνωρίσιμοι ως δάσκαλοι γενεών και γενεών εκλέγονται και διακρίνονται σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας δεκαετίες τώρα . Πρώτος στην μάχη των εκλογών ο δυναμικός και δραστήριος Κώστας Αμπατζίδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος και Αντιπρόεδρος της ΟΕΦΕ που είναι υποψήφιος στις εκλογές του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Δείτε την πρόταση του Κωνσταντίνου και σπεύσατε πρός εκλογική συνδρομή των άξιων θεσμικών μας εκπροσώπων στα Επιμελητήρια. Επαγρυπνούμε και για τις εκλογές της Αθήνας και των άλλων πόλεων και θα επανέλθουμε…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *