Το Μέλλον Φοβίζει τους Κρατιστές

Σε πρόσφατη έκθεση προς την Ε.Ε. (Mark Bray: The challenge of shadow education, 2011) αναφέρεται ότι δίπλα στα επίσημα κρατικά συστήματα εκπαίδευσης αναπτύσσεται μια σκιώδης εκπαιδευτική βιομηχανία (ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα-πρόσθετη ιδιωτική διδακτική στήριξη κ.λπ.) που κερδίζει έδαφος σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. ( Άρθρο του Νίκου Φωτόπουλου στην “Ε” αναφορικά με το μέλλον της εκπαίδευσης και των επαγγελμάτων )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *