Επί Θύραις οι Νέες Πανελλαδικές

Λιγότερη ύλη, λιγότερα μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ. Αυτός είναι ο «μποναμάς» του υπουργείου Παιδείας στους μαθητές του Λυκείου. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας, το νέο σύστημα πρόσβασης θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα και έως τα Χριστούγεννα. Άλλωστε, ο αρχικός προγραμματισμός ήταν η ανακοίνωση να γίνει έως το τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους. Στην καθυστέρηση συνέβαλε ο γρίφος του αδιάβλητου. Το υπουργείο Παιδείας, τελικά, εγκατέλειψε το σχέδιο για εισαγωγή σε σχολές ή ιδρύματα, καθώς δεν βρέθηκε λύση για να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της επιλογής των υποψηφίων από τα ίδια τα ΑΕΙ. Έτσι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της «Κ», αποφασίστηκαν τα εξής για το νέο σύστημα εισαγωγής -θα είναι η όγδοη αλλαγή συστήματος εισαγωγής από το 1964- το οποίο θα εφαρμοστεί από το 2013-2014:
– Οι εξετάσεις θα διεξάγονται κεντρικά υπό την ευθύνη του υπουργείου Παιδείας.
– Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε τέσσερα (αντί των έξι) μαθήματα. Τα τρία εξ αυτών θα είναι τα μαθήματα, στα οποία οι τελειόφοιτοι θα επιλέξουν να εμβαθύνουν στη Γ΄ Λυκείου, ενώ το τέταρτο θα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση.
– Στα μαθήματα η ύλη θα είναι μικρότερη σε σχέση με την ύλη των αντίστοιχων σημερινών μαθημάτων.
– Τα θέματα θα είναι σταθμισμένης δυσκολίας, για να αποφεύγονται οι διακυμάνσεις από χρονιά σε χρονιά. Δεν αποκλείεται να δημιουργηθεί και Τράπεζα Θεμάτων.
– Τα ΑΕΙ θα ορίζουν τους συντελεστές βαρύτητας κάθε εξεταζόμενου μαθήματος.
– Για την εισαγωγή θα μετρούν (εκτός από τους βαθμούς στις εξετάσεις) και οι επιδόσεις των τάξεων και η ερευνητική εργασία.
– Κατά το πρώτο έτος στο ΑΕΙ οι εισακτέοι θα διδάσκονται κοινά μαθήματα γενικού περιεχομένου για όλη τη Σχολή.
– Τα μόρια που θα συγκεντρώσει κάθε εισακτέος από τις εξετάσεις θα έχουν προκαθορίσει το Πρόγραμμα Σπουδών, στο οποίο θα φοιτήσει κατά το δεύτερο έτος σπουδών.
Τέλος, χθες ανακοινώθηκε ότι 40 φετινοί υποψήφιοι των πανελλαδικών πήραν στο και… πέντε το εισιτήριο για τα ΑΕΙ. Οι υποψήφιοι μπερδεύτηκαν από το νέο, ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου. Έτσι, παρότι είχαν φτιάξει πρόχειρο μηχανογραφικό δεν το υπέβαλαν. Μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής οι υποψήφιοι διαπίστωσαν ότι δεν είχαν εισαχθεί παρότι είχαν επιδόσεις από 14.000 έως και 18.000 μόρια. Το αίτημά τους να εισαχθούν έγινε τελικά δεκτό, αφού διαπιστώθηκε ότι όντως οι υποψήφιοι είχαν συγκεντρώσει τα μόρια. Οι 40 υποψήφιοι κάλυψαν θέσεις που ορίστηκαν με υπουργική απόφαση καθ’ υπέρβαση του αρχικού αριθμού εισακτέων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *