Ωριαία Αντιμισθία

Με την ώρα θα πληρώνει το υπουργείο Παιδείας τις νομικές συμβουλές που θα του παράσχει ιδιώτης προκειμένου να καταρτίσει το νέο θεσμικό πλαίσιο για το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γράφει η χθεσινή Αυγή. Παρακάμπτοντας τις νομικές υπηρεσίες και τους συμβούλους της, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αναθέτει στον πρόεδρο του ιδρύματος Τσάτσου, Ξενοφώντα Κοντιάδη, «την παροχή νομικών-γνωμοδοτικών συμβουλών και την υποστήριξη της εκπόνησης θεσμικών κειμένων και νομικών εγγράφων κατά την κατάρτιση του νέου θεσμικού πλαισίου για το νέο λύκειο αλλά και για το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». Σύμφωνα με σχετική απόφαση, ο Ξ. Κοντιάδης θα παρέχει τις υπηρεσίες του για έξι μήνες κατʼ ανώτατον από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και «η αμοιβή του θα υπολογίζεται σε ωριαία βάση, με μοναδιαία τιμή πενήντα ευρώ μεικτά». Πώς θα προκύπτει το πενηντάρικο ανά εργατοώρα; Ο κ. Κοντιάδης θα χρεώνει μέχρι και τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσέφερε. Τα τηλέφωνα και τα e-mail θα καταγράφονται μαζί «με τα γνωμοδοτικά σημειώματα και τις συμβουλές στο πλαίσιο συναντήσεων» σε μηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις παροχής υπηρεσιών που θα αποτελούν τα παραδοτέα του έργου. Συνολικά η αμοιβή του Ξ. Κοντιάδη δεν θα ξεπερνά το ποσό των 14.900 ευρώ (!) «μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση μετά την παραλαβή της απολογιστικής έκθεσης κάθε μήνα, στην οποία θα καταγράφονται οι ανθρωποώρες που δαπάνησε ο κ. Κοντιάδης για να συμβουλεύει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας”. Μάλιστα, για την παραλαβή των συμβουλών και τον υπολογισμό του κόπου του ιδιώτη-συμβούλου της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, συστήνεται και ειδική επιτροπή! Μήπως θα τη συγκροτήσουν οι νομικές υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας που παρακάμπτονται; Πρόκειται για νέα ήθη που εισάγονται στον χώρο της Παιδείας και αποτελούν μια απίστευτη πρόκληση. Την ώρα που μαθητές και καθηγητές στενάζουν από τη φτώχεια του σχολείου και την απίστευτη μισθολογική επιδρομή, το υπουργείο Παιδείας χρυσοπληρώνει νομικές συμβουλές που θα μπορούσε να έχει δωρεάν. Και μην ξεχνάτε, στην αμοιβή μετράνε και τα τηλέφωνα! (Αυγή , 11/10/2011)
Η δική μας υποσημείωση είναι ότι καλώς το Υπουργείο πράττει γιατί αν ανέμενε νομική στήριξη εκ των έσω δεν θα είχε την παραμικρή ελπίδα να έρθει άμποτε το νέο εξεταστικό. Η απίστευτη πρόκληση δεν είναι στην επιλογή του ιδιωτικού αλλά στην ανικανότητα του κρατικού φίλτατοι σύντροφοι. Άλλωστε με 50 ευρώ την ώρα χρεώνουν πολλοί το απόγευμα αυτό που δεν κάνουν καλά το πρωί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *