Άρση Λαθών

Επιπλέον 41 θέσεις δίδονται στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ για τους υποψήφιους που δεν είχαν οριστικοποιήσει, από λάθος, τα μηχανογραφικά τους δελτία, δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι είχαν υψηλές βαθμολογίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα διευθετείται με απόφαση της υπουργού Παιδείας για τον καθορισμό επιπλέον αριθμού θέσεων εισακτέων σε τμήματα και σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέραν του αριθμού των εισακτέων που είχε ήδη καθορισθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12. Οι προαναφερόμενοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει το μηχανογραφικό τους, αλλά δεν το είχαν οριστικοποιήσει και είχε παραμείνει το «πρόχειρο» μηχανογραφικό.(πηγή τα Νέα)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *