Αλλάζουμε ή Βουλιάζουμε !

Η εισήγηση της Δήμητρας Αλαμπάνου στο Παγκρήτιο Συνέδριο του Ρεθύμνου αποτελεί βάση συζήτησης και αναγκαία αφετηρία πρωτοβουλιών του κλάδου για το νέο φροντιστήριο της νέας επικίνδυνης εποχής που επέρχεται και επιφέρει το άλγος βίαιων κοινωνικών μετασχηματισμών. Να τολμήσουμε σύντροφοι γιατί εδώ ταιριάζει απόλυτα το ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *