Παγκόσμια Συνάντηση Φροντιστών στη Βιέννη

Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο των Αυστραλών Φροντιστών το οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων στην παγκόσμια συνάντηση των Φροντιστών του Κόσμου στη Βιέννη στις 29 Οκτωβρίου σας παρουσιάζουμε σήμερα. Για όσους ενδιαφέρονται για το ταξίδι μας στη Βιέννη υπάρχουν θέσεις και εναλλακτικές δυνατότητες συμμετοχής στην ελληνική αντιπροσωπεία η οποία θα είναι κατά τα καθιερωμένα η πιο μεγάλη και η πιο δυναμική.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *