Ποιος θα Ξελασπώσει το Κάρο

Ο Αρίστος Δοξιάδης μιλάει για τις δυνάμεις εκείνες που θα ξελασπώσουν το κάρο της οικονομίας και ανακαλύπτει το ελληνικό δαιμόνιο και την ελληνική εκδοτική φροντιστηριακή δραστηριότητα. Μια ομιλία με τεκμηρίωση και αισιοδοξία που την έχουμε απόλυτη ανάγκη.

Δείτε επ’ ευκαιρία και το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *