Έλλειμμα Δημοκρατικού Πολιτισμού

Ο Στέλιος Ράμφος στην εκπληκτική του ομιλία στο
TED στην οποία υπογραμμίζει τον πολιτισμό των δικαιωμάτων παρά των υποχρεώσεων στη χώρα μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *