Ροδίων Γράμματα

Θέλω να επισυνάψω στη δημοσίευση σου για την προσφορά των φροντιστηρίων στην Κόρινθο, τις παρακάτω παρατηρήσεις: Μπράβο στους συναδέλφους που βοηθούν τις ασθενέστερες μισθολογικά τάξεις με αυτό τον τρόπο. Αισθανόμαστε ωστόσο λίγο αδικημένοι εδώ στα Δωδεκάνησα, επειδή η κοινωνική πολιτική είναι σημαία μας. Συγκεκριμένα, εδώ και 4 χρόνια, υπό την αιγίδα του Δήμου Ροδίων τα 3 πρώτα χρόνια και μόνοι μας μετά, φιλοξενούμε δωρεάν 20 παιδιά, που προέρχονται από ασθενέστερες οικονομικά τάξεις. Το πρόγραμμα χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στο νησί και αναγνωρίζεται από όλους τους φορείς. Εμείς εδώ στα Δωδεκάνησα την επέτειο του Πολυτεχνείου την γιορτάζουμε δίνοντας αίμα. Η εθελοντική αιμοδοσία από τους ιδιοκτήτες-καθηγητές των φροντιστηρίων μας και από τους γονείς των μαθητών μας αποτελεί θεσμό και προβάλλεται από τα τοπικά ΜΜΕ τα τελευταία 4 χρόνια. Ίσως οι ενέργειες αυτές να πρέπει να υιοθετηθούν από το σύνολο των φροντιστηρίων της Ελλάδας, ώστε να προβληθεί η αρωγή τους στα παιδιά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις ενός φροντιστηρίου. Αυτά μας γράφει ο φίλτατος Χρήστος ως πρόεδρος των ευαίσθητων δασκάλων των φροντιστηρίων των δώδεκα νήσων. Ζητούνται μιμητές παντού , συστηματική προβολή τέτοιων δράσεων και επιβράβευση όλων των συλλόγων που μας κάνουν υπερήφανους με τις πρωτοβουλίες τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *