Κοινωνικά Φροντιστήρια στην Κόρινθο

Ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν τους συλλόγους φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης που με την πολυετή προσφορά τους συμβάλουν στην εκπαίδευση των παιδιών μας συμμετέχοντας και στηρίζοντας αφιλοκερδώς το πρόγραμμα «Δωρεάν Κοινωνικά Φροντιστήρια» αδυνάτων οικογενειών του Δήμου Κορινθίων. Δείτε ένα αποτελεσματικό μοντέλο υπέρ οικονομικώς αδυνάτων που δεν απαιτεί ούτε νέες εθελοντικές δομές ούτε δημοτικές πρωτοβουλίες κατά το πρότυπο των κρατικών φροντιστηρίων που απέτυχαν . Το νόμιμο Φροντιστήριο επιδεικνύει διαχρονικά την κοινωνική του ευαισθησία και όλοι μας οφείλουμε να στηρίζουμε με την συνδρομή όλων ανάλογες προτάσεις που υλοποιούνται από τους καταξιωμένους δασκάλους της παράλληλης παιδείας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *