Γκρίνιες για το Project

Μετ’ εμποδίων και με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά ξεκίνησε η εφαρμογή του πολυδιαφημισμένου Νέου Λυκείου. Το μοναδικό νέο μάθημα στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι η ερευνητική εργασία. Οι μαθητές της Α’ Λυκείου κλήθηκαν ήδη να επιλέξουν το θέμα για την πρώτη τους ερευνητική εργασία χωρίς να γνωρίζουν εάν η βαθμολογία αυτής θα προσμετράται για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά δεν είναι το μόνο που δεν γνωρίζουν. Αν και είναι αυτοί που θα εγκαινιάσουν το νέο σύστημα πρόσβασης, δεν ξέρουν ποιο είναι αυτό. Κάτι ανάλογο δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Θα εξαιρείται ή όχι η Α’ Λυκείου από το σύστημα εισαγωγής; Θα μετράει η επίδοση σ’ αυτήν και σε τι ποσοστό; Δύο είναι τα σενάρια που μελετώνται και σε κάθε περίπτωση τόσο τα φροντιστήρια όσο και τα ιδιαίτερα μαθήματα θα αυξηθούν, μετά βεβαιότητος δραματικά, αφού στόχος θα είναι το κυνήγι των βαθμών, όχι μόνο στην Γ’ Λυκείου, αλλά και στις τρεις τάξεις:
Να συνυπολογίζεται σε κάποιο ποσοστό η βαθμολογία από όλες τις τάξεις του Λυκείου για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.
Να περιλαμβάνεται η ύλη και των τριών τάξεων του Λυκείου στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Σε ό,τι αφορά τώρα το καινοτόμο μάθημα με την ονομασία project, που εισήχθη από φέτος για πρώτη φορά στην Α’ Λυκείου και το οποίο, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, μπορεί κάποιος μαθητής να το διεκπεραιώνει και στην αγγλική γλώσσα, είναι εντελώς άγνωστο, όχι μόνο για τους μαθητές, όπως αναμενόταν, αλλά και για τους καθηγητές. Οι μαθητές καλούνται να το διεκπεραιώσουν χωρίς τη συνδρομή των σχολικών βιβλιοθηκών και οι καθηγητές χωρίς σχεδιασμό και μηχανισμό στήριξης και παρακολούθησής του. Η διαδικασία εφαρμογής του προβληματίζει ήδη πολλούς εκπαιδευτικούς, ενώ σε ορισμένες σχολικές μονάδες αντιμετωπίζεται ως διαδικασία απλής συμπλήρωσης ωραρίου.
Αυτές είναι οι πρώτες, πολύ σημαντικές διαπιστώσεις τις οποίες έκαναν 200 και πλέον εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης που διοργάνωσε το περιοδικό «Νέα Παιδεία» για τις αλλαγές στην Α’ Λυκείου.
Οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να εφαρμόσουν την ερευνητική εργασία έθεσαν στη διάρκεια της συνάντησης αυτής, την περασμένη Δευτέρα, σοβαρά ερωτήματα παιδαγωγικού και επιστημολογικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα ανέφεραν:
Ελλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των διευθυντών σχολείων και των σχολικών συμβούλων ώστε να στηρίξουν αποτελεσματικά την καινοτομία αυτή.
Ανυπαρξία μηχανισμού παιδαγωγικής εποπτείας και αξιολόγησης της πρώτης εφαρμογής του μέτρου σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ο οποίος θα αποτελείται από σχολικούς συμβούλους και επιμορφωτές. Δεν γίνεται, δηλαδή, παρακολούθηση του τρόπου εφαρμογής ώστε να γίνουν οι απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις στο τέλος του πρώτου τετράμηνου.
Την ανάγκη να υπάρξει σχεδιασμός των ερευνητικών εργασιών με βάση την εμπειρία άλλων προγραμμάτων σε ζητήματα θεματικής και μεθοδολογίας.
Για την αλλαγή του ωρολόγιου προγράμματος οι εκπαιδευτικοί εντόπισαν δυσκολίες στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπου οι 2 ώρες, όπως λένε, είναι λίγες, με δεδομένο ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος είναι πολύ απαιτητικό. Ιδιαίτερα επισημαίνουν ότι:
Τα αναλυτικά προγράμματα που άλλαξαν και αφορούν τα βασικά μαθήματα δεν τα γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί στις περισσότερες σχολικές μονάδες. Ειδικά στα μαθήματα των Αρχαίων και της Νεοελληνικής Γλώσσας τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών εμπεριέχουν σημαντικές αλλαγές, τις οποίες αγνοούν οι εκπαιδευτικοί, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να διδάσκουν όπως δίδασκαν. Δεν προβλέφθηκε καμία ενημέρωση ή επιμόρφωση για τα νέα προγράμματα σπουδών.
Δεν είναι δυνατόν η αλλαγή των προγραμμάτων να μη συνοδεύεται από την αλλαγή του υπάρχοντος παρωχημένου διδακτικού υλικού στο Λύκειο.
Δεν έχει αλλάξει το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση κάθε μαθήματος, κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα γιατί οι αλλαγές στη διδασκαλία, για παράδειγμα των Αρχαίων και της Νεοελληνικής Γλώσσας, υπονομεύονται από τον υπάρχοντα τρόπο αξιολόγησης.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 22/9/2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *