Αρχαίος Ελληνικός Λόγος

Οι υλοποιημένες φαντασίες ενός φανατικού Φροντιστή και Φιλολόγου του Σταύρου Αργυρίου από τις Σέρρες παρουσιάζονται στο περίπτερο 6 της ΔΕΘ. Όσοι αδυνατείτε λόγω της απόστασης αναζητήστε το λογισμικό και τις διδακτικές προτάσεις της ομάδας στις σελίδες του Ελληνικού Λόγου. Ο πληθωρικός Σταύρος ζωντανός και ενίοτε εκρηκτικός με την έννοια των αναγκαίων και αναπόφευκτων συγκρούσεων που προηγούνται κάθε δημιουργίας είναι ένας ανήσυχος συνάδελφος υπέρμετρα τεχνολογικός για Φιλόλογος και ουσιαστικά αλληλεπιδραστικός με τους μαθητές του που τον λατρεύουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *