Ένα Κοστούμι για Όλους

Ένα από τα τεράστια μειονεκτήματα της ανώτατης παιδείας στην Ελλάδα είναι ο απόλυτος συγκεντρωτισμός. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι στα ΑΕΙ υπόκεινται στον ίδιο νόμο- πλαίσιο και ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Με άλλα λόγια ο υποψήφιος φοιτητής δεν έχει απολύτως καμιά επιλογή όσον αφορά το είδος του ΑΕΙ στο οποίο θα φοιτήσει. Επί πλέον και η υπόλοιπη κοινωνία δεν έχει απολύτως καμιά δυνατότητα να δει εκ του αποτελέσματος και να αξιολογήσει ποιό από τα ποικίλα προτεινόμενα ρυθμιστικά πλαίσια της λειτουργίας ενός πανεπιστημίου είναι καλύτερο-υπό την έννοια ότι οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις, σε υψηλότερη απασχόληση των αποφοίτων του κλπ. Δυστυχώς τα μέτρα της Άννας Διαμαντοπούλου ακολουθούν την ίδια σοσιαλσυγκεντρωτικη φιλοσοφία του «ένα κοστούμι για όλους». (Άρθρο του Τάκη Μίχα στο www.protagon.gr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *