Γιατί Ανθούν τα Φροντιστήρια στην Ευρώπη

Οι χαμηλοί μισθοί των εκπαιδευτικών, η κοινωνική ανισότητα και η κακή ποιότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων αποτελούν τις βασικές αιτίες για την “άνθιση” της παραπαιδείας σε όλη την Ευρώπη: αυτό προκύπτει από τη σχετική έρευνα του δικτύου Nesse που χρηματοδότησε η Κομισιόν . Συγκεκριμένα, στην απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης κ. Βασιλείου σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή που ζητούσε να πληροφορηθεί για τα αποτελέσματα της έρευνας, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με αυτήν την ανεξάρτητη έκθεση, αρκετοί παράγοντες συμβάλλουν στην εξάπλωση της παραπαιδείας μέσα στην Ε.Ε. Ανάμεσα σε αυτούς, ξεχωρίζουν τρεις: οι χαμηλοί μισθοί των εκπαιδευτικών, η ποιότητα του κανονικού εκπαιδευτικού συστήματος και η νοοτροπία που ευνοεί μια εκπαίδευση στηριζόμενη στις επιδόσεις και η ανισότητα και ο κοινωνικός ανταγωνισμός. «Η Επιτροπή ανέθεσε στο δίκτυο Nesse τη σύνταξη αυτής της ανεξάρτητης έκθεσης επειδή αναγνωρίζει την αυξανόμενη σοβαρότητα αυτού του φαινομένου και αντιλαμβάνεται την ανάγκη να ξεκινήσει, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μια εντονότερη συζήτηση για τις επιπτώσεις του και για άλλα συναφή θέματα, όπως είναι η ισότιμη μεταχείριση και το έργο των σχολείων», σημείωσε στην απάντησή της η Επίτροπος και συνέχισε: “Η μελέτη δείχνει επίσης ότι η παραπαιδεία φαίνεται να είναι πολύ λιγότερο ανεπτυγμένη στα κράτη – μέλη όπου υπάρχουν λιγότερες ανισότητες και όπου τα εκπαιδευτικά συστήματα ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες των οικογενειών”. Στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής τόνιζε ότι “κάθε χρόνο τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά δαπανούν δισεκατομμύρια ευρώ για ιδιωτική φροντιστηριακή βοήθεια, που καλύπτει τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης”. Το φαινόμενο βρίσκεται «σε φάση έκρηξης» και είναι σαφές ότι «η εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης αυξάνεται». Το ιστόλογιό μας είναι πρόθυμο να παρουσιάσει την εκπαιδευτική αναγκαιότητα του παγκόσμιου φροντιστηρίου σε όλους τους έκπληκτους μαρξιστές ή μη που αρχίζουν να το ανακαλύπτουν ως διεθνές φαινόμενο . Τότε η πολιτική τους ανάλυση ίσως αποκτήσει αξιοπιστία .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *