Φροντιστές του Κόσμου στη Βιέννη

Η συνάντηση των Ευρωπαίων Φροντιστών στις 29 Οκτωβρίου στη Βιέννη εξελίσσεται σε ένα παγκόσμιο forum των μορφών της μη τυπικής εκπαίδευσης. Η επιβεβαιωμένη παρουσία Φροντιστών από τις οργανώσεις της Αμερικής και της Αυστραλίας , καθώς και οι αναμενόμενες νέες ευρωπαϊκές συμμετοχές δημιουργούν τις προϋποθέσεις και το πρόπλασμα ενός παγκόσμιου δικτύου της διεθνώς αποκαλούμενης shadow education, η οποία έρχεται στο φώς και επιβάλλει νέους κανόνες στη συνδιαχείριση των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών. Η αποκρατικοποίηση της παιδείας κατά την δική μας αντίληψη πρέπει να συντελεσθεί με κανόνες και αρχές στο πλαίσιο μιας νέας ηθικής της οικονομίας και της γνώσης. Η άναρχη απελευθέρωση της παιδείας θα οδηγήσει σε φαινόμενα ανάλογα με αυτά που περιγράφει το άρθρο που μας έστειλε ο Σπύρος Μιχαλούλης , ο οποίος ιχνηλατεί μεθ΄ υμών το παγκόσμιο φροντιστήριο στην …κοντινή Ινδία . Στη Βιέννη θα είμαστε πολλοί Φροντιστές του Κόσμου αν κρίνω από την παράδοση αλλά και το τωρινό ενδιαφέρον συμμετοχής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *