Μεταβολές Μαθητικού Πληθυσμού

Ο μαθητικός πληθυσμός στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το 2009 – 2010 (ανήλθε στους 744.146 από 733.633 μαθητές), ενώ στην ιδιωτική μειώθηκε κατά 1,3% (ανήλθε στους 56.955 από 57.681 μαθητές). Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρείται ιδιαίτερα στα δημοτικά, καθώς ενώ το 2010 – 2011 οι μαθητές δημόσιων σχολείων ανήλθαν στους 590.941 μαθητές από 587.383, στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν ξεπέρασαν τους 44.839 από 46.023 που ήταν το 2009 – 2010.Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η μείωση του σχολικού πληθυσμού είναι ιδιαίτερα αισθητή στα ιδιωτικά γυμνάσια, όπου ενώ το 2009 – 2010 οι μαθητές ανήλθαν στους 18.147, την επόμενη χρονιά δεν ξεπέρασαν τους 17.327 (μεταβολή 4,5%).
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφεται αύξηση 1,2% στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μείωση 0,5% στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2010 – 2011 σε σχέση με το 2009 – 2010. Ειδικότερα οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθαν στους 801.101 το 2010 – 2011 από 791.314 που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρείται ιδιαίτερα στους μαθητές των νηπιαγωγείων (4,7%), οι οποίοι ανήλθαν στους 165.321 από 157.908 το 2009 – 2010.
Σε ότι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2010 – 2011 φοίτησαν 691.556 μαθητές έναντι 694.950 μαθητών την προηγούμενη χρονιά. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, οι σχολικές μονάδες μειώθηκαν κατά 1% στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και κατά 0,3% στη δευτεροβάθμια. Το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 2% στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ μειώθηκε κατά 1,9% στη δευτεροβάθμια. Τέλος όσον αφορά την αναλογία μαθητών προς διδακτικό προσωπικό, ήταν 12,2 προς 1 στα νηπιαγωγεία, 9,7 προς 1 στα δημοτικά, 8,1 προς 1 στα γυμνάσια και 9,3 προς 1 στα γενικά λύκεια.
«Τα στατιστικά στοιχεία διαψεύδουν τις Κασσάνδρες που μιλούσαν για μείωση έως και 30% πέρσι στις εγγραφές των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία. Οι απώλειες ήταν μικρές, της τάξης του 3%. Η εικόνα δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά τη νέα σχολική χρονιά, καθώς η μείωση στις εγγραφές δεν θα ξεπεράσει κατά μέσο όρο το 4%. Σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση του μαθητικού πληθυσμού έχει παίξει το πάγωμα των διδάκτρων. Τα ιδιωτικά σχολεία κρατούν σταθερά τα δίδακτρα τα δύο τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι το κόστος λειτουργίας τους επιβαρύνθηκε σημαντικά τόσο λόγω της αύξησης κατά 4% του ΦΠΑ όσο και του διπλασιασμού της τιμής του πετρελαίου», τονίζει στην «Η» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, κ. Αθανάσιος Ζαχόπουλος. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου, στα ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων φοιτούν σήμερα περισσότεροι από 90.000 μαθητές και απασχολούνται περίπου 14.000 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 8.500 είναι εκπαιδευτικοί.Ο κρατικός προϋπολογισμός ανακουφίζεται από δαπάνη 650 εκατ. ευρώ -όσο, δηλαδή, θα ήταν το κόστος της φοίτησης 90.000 μαθητών σε δημόσια σχολεία- ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία ενισχύονται με εισφορές ύψους περίπου 170 εκατ. ευρώ, τις οποίες καταβάλλουν τα ιδιωτικά σχολεία.
Πηγές, Αγγελιοφόρος και Ημερησία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *