Περσείδες και Φροντιστές

Κάθε χρόνο το καλοκαίρι παρατηρείται το φαινόμενο της βροχής διάττοντων αστέρων, οι οποίοι ονομάζονται Περσείδες γιατί φαίνεται να προέρχονται από τον αστερισμό του Περσέα. Στην Κύπρο, τα Φροντιστήρια Φάκα ανακοινώνουν ότι φέτος θα έχουμε πανσέληνο στις 13 Αυγούστου 2011, και το φως της Σελήνης θα επηρεάσει την παρατήρηση των μικρών διάττοντων αστέρων. Όπως αναφέρεται, το ακτινοβόλο σημείο ευρίσκεται στο βραδινό ουρανό με κατεύθυνση βορειοανατολικά και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κοιτάζουν προς αυτή την κατεύθυνση κατά προτίμηση μετά τις 11 το βράδυ, όπου το ακτινοβόλο σημείο ανεβαίνει όλο και ψηλότερα.
Το φαινόμενο συμβαίνει, διότι η Γη αυτές τις μέρες διασχίζει την τροχιά του Κομήτη Swift-Tuttle, που είναι γεμάτη από τα υπολείμματα που εγκαταλείπει στην τροχιά του ενώ περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο. Τα υπολείμματα αυτά ο κομήτης τα εγκαταλείπει κάθε φορά που ευρίσκεται στο περιήλιό του. Τα Φροντιστήρια Φάκα ανακοινώνουν τη διοργάνωση δύο αστρονομικών βραδιών για παρατήρηση του φαινομένου αυτού, στο χωριό Οδού την Τετάρτη στις 10 Αυγούστου 2011, και στους κήπους του Νοσοκομείου Κυπερούντας την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011. Όσοι παρευρεθούν θα μπορέσουν να παρατηρήσουν με τηλεσκόπιο την πανσέληνο και άλλους απλανείς αστέρες καθώς και διάττοντες αστέρες. Και τις δύο βραδιές η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *