Πανάκριβη και Αναποτελεσματική

Αποκέντρωση των κέντρων λήψης αποφάσεων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μείωση των αιώνιων φοιτητών και καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων για την παιδεία προτάσσει ο ΟΟΣΑ ως βασικά σημεία στην έκθεσή του για «Καλύτερες επιδόσεις και επιτυχείς μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, προτάσεις για την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα». Την έκθεση παρέδωσε χθες στην υπουργό Παιδείας, κ. Αννα Διαμαντοπούλου, ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Angel Gurria κατά τη διάρκεια συνάντησής τους. Η έκθεση επιβεβαιώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτό που ο Bill Gates ανέφερε στην προηγούμενη ανάρτησή μας. Το κράτος πληρώνει χωρίς το ανάλογο αποτέλεσμα και οι πολίτες φορολογούνται για μία εκπαίδευση χαμηλού επιπέδου. Στην περίπτωση μάλιστα της χρεωκοπημένης Ελλάδας το κόστος της παιδείας είναι πολλαπλάσιο του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ. Δείτε τα αποκαλυπτικά στοιχεία όπως τα παραθέτει η σημερινή Καθημερινή.
Μεταξύ άλλων, στην έκθεση επισημαίνεται το πολύ υψηλό κόστος μισθών ανά μαθητή, το οποίο στην Ελλάδα φθάνει τις 3.170 δολάρια έναντι 2.309 δολαρίων κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, παρόλο που όπως αναγνωρίζει η έκθεση, το ετήσιο εισόδημα των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα των χωρών-μελών του οργανισμού. Βασική αιτία, κατά την έκθεση, είναι το γεγονός ότι το σύνολο των διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα είναι μικρότερο από άλλων χωρών, εξαιτίας και του θερμού κλίματος που «κλείνει» τα σχολεία νωρίς τον Ιούνιο. Η έκθεση επισημαίνει, επίσης, ότι στην πραγματικότητα, οι τάξεις έχουν μικρότερο αριθμό μαθητών από εκείνον που ορίζει ο νόμος (25 μαθητές ανά τάξη στην πρωτοβάθμια και 30 στη δευτεροβάθμια) και σημειώνει ότι η χώρα κατέχει τη μικρότερη αναλογία μαθητή – καθηγητή (10,1 στην πρωτοβάθμια), όταν ο μέσος όρος των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ είναι 16 και της Ε.Ε. 14,4. Επίσης, η Ελλάδα υπολείπεται αρκετών χωρών-μελών του ΟΟΣΑ στο πρόγραμμα αξιολόγησης των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων χωρών με τις ίδιες ή και χαμηλότερες δαπάνες ανά μαθητή και χώρες με ίσο ή χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης, οι οποίες, ωστόσο, έχουν καταφέρει να σημειώσουν μεγαλύτερη από την Ελλάδα πρόοδο. Περαιτέρω, δεν υπάρχει εξωτερικό σύστημα αξιολόγησης των σχολείων και της διδασκαλίας, καθώς και αξιόπιστοι δείκτες που να παρέχουν αυτή την πληροφορία.
«Μια πλήρη ακτινογραφία και για τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης και ένα σύνολο εξαιρετικά σημαντικών συστάσεων και προτάσεων τις οποίες λάβαμε και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε υπ’ όψιν σε όλη την προσπάθεια αλλαγών στην Παιδεία έχουμε από πλευράς ΟΟΣΑ», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, κ. Αννα Διαμαντοπούλου, μετά τη χθεσινή συνάντησή της με τον κ. Γκουρία. «Το μέλλον της Ελλάδας βρίσκεται στην Εκπαίδευση. Πρέπει να την στηρίξουμε στην Ελλάδα» πρόσθεσε από την πλευρά του ο γ.γ. του οργανισμού. Η αποκέντρωση και στην εκπαίδευση τίθεται επίσης ως κομβικό ζήτημα. «Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση χρειάζονται αποκέντρωση, επειδή το σύστημα είναι κεντρικό. Αυτό αποτελεί πρόκληση. Στην ανωτάτη εκπαίδευση τίθενται ζητήματα σχετικά με τον αριθμό όσων εγγράφονται και εκείνων που αποφοιτούν», συνέχισε. Αν και η Ελλάδα έχει κάνει άλματα στον αριθμό των αποφοίτων Λυκείου που εισάγονται στα ΑΕΙ, εντούτοις, μικρότερο ποσοστό (8,8%) από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ ολοκληρώνει τις σπουδές του στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Η έκθεση προτείνει «Καλλικράτη» και στα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, πολλά εκ των οποίων αλληλοεπικαλύπτονται στο αντικείμενο σπουδών, «δείχνοντας» προς την κατεύθυνση της κατάργησης ή συγχώνευσης, ενώ φαίνεται να υποστηρίζει τη θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Ιδρύματος στα ΑΕΙ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *