Πρόσθετη Διδακτική Δημοτική Αποτυχία

Σύμφωνα με το πρόγραμμα «κοινωφελούς εργασίας» που υλοποιεί η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, 55.000 άνεργοι θα συνάψουν σύμβαση με φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στη συνέχεια θα διατίθενται για δουλειά από τους φορείς στους Δήμους. Οι φορείς αυτοί είναι κατά κύριο λόγο Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Οι άνεργοι βαφτίζονται «εθελοντές», απασχολούνται σε κοινωφελείς εργασίες, θα αμείβονται 625 ευρώ το μήνα και οι ασφαλιστικές εισφορές θα καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ. Αυτό το πρόγραμμα προτίθενται να αξιοποιήσουν πολλοί Δήμοι και περιφέρειες της χώρας, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Νέας Ιωνίας, για να προσλάβει άνεργους εκπαιδευτικούς, πολλών ειδικοτήτων, ώστε από το Σεπτέμβρη να λειτουργεί πρόσθετη διδακτική στήριξη στα σχολεία της πόλης, με ευθύνη του Δήμου! Με τον τρόπο αυτό το πελατειακό κράτος των αριστερών και δεξιών δήμων συνεχίζει την εξυπηρέτηση ημετέρων χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι στα όρια των πόλεων λειτουργούν σπουδαία λαϊκά φροντιστήρια στα οποία θα μπορούσε ο Δήμος  να επιδοτήσει την φοίτηση των φτωχών πολιτών. Αυτή η χώρα είναι σύντροφοι η τελευταία χώρα του υπαρκτού παραλογισμού. Εμείς προδικάζουμε το μέλλον ευκαιριακών και περιστασιακών κρατικών επιχειρήσεων στην παιδεία που δεν έχουν ούτε σχέδιο ούτε αύριο ούτε κοινωνική απήχηση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *