Ο Σκληρός Σεπτέμβρης

Μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου, τον οποίο θα διάγουμε με τα έσχατα αποθέματα της αισιοδοξίας μας και τους ύστατους πόρους της δανειακής μας υπερανάληψης, ο φετινός Σεπτέμβρης δεν θα μοιάζει με τους προηγούμενους. Με δεδομένη την ανεπάρκεια της πολιτείας να εγγυηθεί την ομαλή διέξοδο από την παρατεταμένη κρίση, ο καθένας μας θα κληθεί να δώσει λύσεις και να ανασχεδιάσει το μοντέλο της νέας του ζωής. Η αναθεώρηση των μεθόδων και η αναμέτρηση των αξιών δεν θα είναι εύκολη, καθώς οι συντεχνίες όλων μας είναι οχυρωμένες στα κεκτημένα. Πρέπει όμως να τολμήσουμε αλλαγές και ανατροπές. Με ευελιξία και ταχύτητα να προτείνουμε το εναλλακτικό χωρίς να προσφύγουμε στην εύκολη πειρατεία στην οποία μάς εξωθούν αυτοί που τιμωρούν τους συνεπείς. Το ιστολόγιο θα αρθρώσει προτάσεις υπέρβασης στον δικό μας χώρο για να διασωθούν όσοι επιχειρούν με εντιμότητα στο φως της μέρας. Γιατί η ανωμαλία στην κοινωνία και τις αγορές ευνοούν τους μαυραγορίτες αγαθών και υπηρεσιών που αποθησαυρίζουν χωρίς να καταβάλλουν το μέρισμα που τους αναλογεί. Τι θα περιέχει η πρόταση; Όλα όσα δεν αρέσουν στην εγωιστική μας αυτάρκεια. Συγχωνεύσεις και Συνεργατικές Μορφές. Μητρώα διαφάνειας και νομιμότητας. Συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών για όσους παραδίδουν ιδιαίτερα και συνεργάζονται με φροντιστήρια. Επαύξηση των μαθητών ανά τμήμα με κριτήρια ομοιογένειας. Σεμιναριακά μαθήματα ανά τάξη με χαμηλό κόστος. Ολοκληρωμένες μονάδες πολλαπλών υπηρεσιών από τις ξένες γλώσσες και την πληροφορική μέχρι τα φροντιστηριακά μαθήματα όλων των βαθμίδων. Η φροντιστηριακή μετεξέλιξη των κατακερματισμένων προβληματικών δομών σε υγιείς οργανισμούς εκπαίδευσης μπορεί να γίνει με ευρύτητα πνεύματος και διάθεση υπέρβασης των προδιαγεγραμμένων. Διαφορετικά, ο σκληρός Σεπτέμβρης θα’ ναι φοβάμαι πλήρης μελανών εκπτώσεων κάτω του κόστους και της αρετής που απαιτείται όχι μόνο για να βγούμε από την κρίση αλλά για να μη χάσουμε την πρωτοπορία και την αξιοπιστία μας.

Υ.Γ. Η κρίση έχω πλήρη επίγνωση ότι προπορεύεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία θα την υποστούν πρωτίστως. Η ελληνική περιφέρεια ιδίως σε ζώνες παραδείσιες αντέχει …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *