Η Πτώση των Ιδιαιτέρων

Η δημόσια ομολογία της Διευθύντριας διακεκριμένου και επώνυμου ιστορικού σχολείου, ότι οι επιδόσεις των μαθητών του ήταν απογοητευτικές στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, έχει κατά τη δική μας τεκμηρίωση την ερμηνεία του. Ως γενική παρατήρηση μπορούμε να αποδείξουμε με αριθμούς ότι οι μαθητές των μαύρων ιδιαιτέρων μαθημάτων με τη μηδενική εμπειρία σε διαγωνίσματα και ασκήσεις προσομοίωσης εξετάσεων, οδηγούνται στις εξετάσεις χωρίς να γνωρίζουν τους κινδύνους μιας απαιτητικής αξιολόγησης. Οι γονείς εκταμιεύουν πολλαπλάσια σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία είναι κλειστή και σαφώς υποδεέστερη από τη διαβαθμισμένη φροντιστηριακή ομάδα της άμιλλας και του υγιούς ανταγωνισμού. Το στερεότυπο των ιδιαιτέρων μαθημάτων συντηρείται συστηματικά από σχολεία όπως το προαναφερόμενο στα οποία οι ίδιοι καθηγητές παραδίδουν απογευματινά μαθήματα στους μαθητές του ίδιου τους του σχολείου. Σε τι απέδωσε η Διευθύντρια του σχολείου τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών; Στην αυστηρή έως εκδικητική βαθμολόγηση, η οποία έγινε σε βαθμολογικά κέντρα της περιφέρειας. «Αυτή η στοχοποίηση δεν μπορεί να περάσει» τόνισε η Διευθύντρια του σχολείου. Η άποψη όμως των μαθητών του σχολείου που είχαν επιλέξει νόμιμα και καταξιωμένα φροντιστήρια για την προετοιμασία τους ήταν διαφορετική. «Πάτωσαν τα ιδιαίτερα» ψιθύριζαν μεταξύ τους στην τελετή της αποφοίτησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *