Νέα Σενάρια Εξεταστικού

Οι απόφοιτοι λυκείου θα συνεχίσουν και μετά το 2014 να εισάγονται, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, σε τμήματα και όχι σε σχολές ή και ΑΕΙ. Το υπουργείο Παιδείας εγκαταλείπει το σχέδιο για εισαγωγή των υποψηφίων σε σχολές ή ιδρύματα (πανεπιστήμια ή ΤΕΙ) και παραμένει στο σημερινό καθεστώς, καθώς δεν βρέθηκε λύση για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της επιλογής των υποψηφίων από τα ίδια τα ΑΕΙ. Το σχέδιο αυτό επρόκειτο να εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2014, δηλαδή για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ λυκείου το σχολικό έτος 2011-2012. Ειδικότερα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», ο σχεδιασμός του υπουργείου για τον τρόπο εισαγωγής των αποφοίτων λυκείου στα ΑΕΙ, αλλάζει.

Αρχική πρόθεση ήταν οι υποψήφιοι να εισάγονται σε σχολές ή ΑΕΙ και όχι σε τμήματα. Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι θα εισάγονταν στη Νομική Σχολή Αθηνών και αφού ολοκλήρωναν το πρώτο έτος σπουδών θα κατανέμονταν στα τρία τμήματα της σχολής (στο Νομικό, στο Πολιτικό και στο Οικονομικό Τμήμα). Το ίδιο θα γινόταν για τις σχολές ΑΕΙ, που έχουν μία μόνο γενική κατεύθυνση (π.χ. Οικονομικό Αθηνών, Γεωπονικό Αθηνών, Οικονομικό Πειραιά). Στόχος ήταν οι εισακτέοι στα ΑΕΙ να αποφασίζουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, αφού αποκτήσουν -κατά το πρώτο έτος σπουδών- μια γενική εικόνα των μαθημάτων και των προοπτικών που προσφέρει κάθε τμήμα. Όμως, ο σχεδιασμός… κόλλησε στον τρόπο κατανομής των δευτεροετών στα τμήματα. Και αυτό διότι δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εξετάσεων -όπως συμβαίνει με το σημερινό σύστημα των πανελλαδικών-, εάν τις εξετάσεις αναλάβουν τα ίδια τα ΑΕΙ. Επίσης, το υπό εξέταση σύστημα δεν διασφάλιζε, κατά περίπτωση, την αρχή της ισότιμης πρόσβασης των υποψηφίων. Έτσι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της «Κ», αποφασίστηκαν τα εξής: Οι εισακτέοι κατά το πρώτο έτος θα διδάσκονται κοινά μαθήματα γενικού περιεχομένου για όλη τη σχολή και τα μόρια που θα έχει συγκεντρώσει κάθε εισακτέος από τις πανελλαδικές εξετάσεις θα έχουν προκαθορίσει το τμήμα στο οποίο θα φοιτήσει κατά το δεύτερο έτος σπουδών.

Με την αλλαγή αυτή, η ηγεσία του υπουργείου επιτυγχάνει τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ, αλλά και τη μείωση του φόρτου εργασίας των υποψηφίων. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε το νέο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων στην ανώτατη εκπαίδευση να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

  • Οι πανελλαδικές εξετάσεις να διεξάγονται κεντρικά υπό την ευθύνη του υπουργείου Παιδείας.
  • Τα θέματα θα είναι σταθμισμένης δυσκολίας, για να αποφεύγονται οι διακυμάνσεις από χρονιά σε χρονιά. Δεν αποκλείεται να δημιουργηθεί και Τράπεζα Θεμάτων.
  • Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε 4 βασικά μαθήματα (από 6 σήμερα) και τα ΑΕΙ θα καθορίζουν τον συντελεστή βαρύτητας των μαθημάτων αυτών, ώστε να συμμετέχουν τα ίδια στα κριτήρια επιλογής των μελλοντικών φοιτητών τους. Τα 4 μαθήματα θα αποφασιστούν κατόπιν διαλόγου.

 

Πηγή: «Καθημερινή»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *