Συνεχές Ρεύμα στην Α’ Λυκείου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το πρόγραμμα σπουδών της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου. Στην ύλη προστίθεται το Συνεχές Ρεύμα και αφαιρείται η κυκλική κίνηση και η βαρύτητα. Δείτε το σχετικό φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *