Μηχανογραφικό στο Φροντιστήριο

Η ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου είναι αναμφισβήτητα μια πράξη εκσυγχρονιστικής οικονομίας χρόνου, χρημάτων και ανθρώπινων πόρων. Οι μαθητές και οι οικείοι τους γρήγορα προσαρμόστηκαν στα δεδομένα και τα ζητούμενα της διαδικτυακής εφαρμογής. Άμεσα προσαρμοστήκαμε και εμείς οι Φροντιστές. Η εμπλοκή των Φροντιστών στη διαδικασία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων με συμβουλευτικό και τεχνικό ρόλο είναι μια υπόθεση πολλών δεκαετιών. Φέτος τα φροντιστήρια δεν ήταν όμως μόνο σταθμοί συμβουλευτικής και πληροφόρησης αλλά μετεξελίχθησαν και σε κέντρα οριστικής υποβολής των μηχανογραφικών. Με μια ιδιαίτερη αίσθηση της εμπιστοσύνης με την οποία μάς περιβάλλει πλέον η πολιτεία εκδίδαμε δημόσια έγγραφα με σφραγίδες και αριθμούς πρωτοκόλλου. Οι πολλές εργατοώρες απασχόλησης όλων μας στην κρίσιμη διαδικασία λήψης απόφασης των εφήβων μαθητών μας, επικυρώνουν δεκαετίες τώρα τον εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό μας ρόλο. Το γεγονός όμως ότι και δημόσιοι λειτουργοί προέτρεπαν τους μαθητές τους να μας συμβουλευτούν είναι μια ηθική αναγνώριση που μάς ικανοποιεί. Όσοι μιλούν για εκχώρηση δημόσιων λειτουργιών στην ιδιωτική παιδεία είναι θύματα μιας ιδεοληψίας που αγωνίζεται να σώσει ιδέες και αγνοούν την ουσιαστική αρωγή που λαμβάνουν οι νέοι μας όταν με δέος βρίσκονται μπροστά στον μηχανογραφικό λαβύρινθο. Οι Φροντιστές μαζί με τις λίγες αλλά ποιοτικές εταιρείες συμβουλευτικής και προσανατολισμού και ελάχιστα πρωτοπόρα ΚΕΣΥΠ δίνουν κάθε χρόνο τη μάχη της ενημέρωσης που φωτίζει τα μηχανογραφικά ιερογλυφικά. Η διαδικασία παρά τις ατέλειες και τις γκρίζες ζώνες των ειδικών κατηγοριών προσπερνάει το παρελθόν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *