Έρχονται οι Ακαδημαϊκές Μονάδες ECTS

Πανεπιστημιακά πτυχία με τριετείς σπουδές προβλέπει μεταξύ άλλων ο νέος νόμος-πλαίσιο για τη λειτουργία των ΑΕΙ – ΤΕΙ, τον οποίο θα καταθέσει σε λίγες μέρες στη Βουλή η Άννα Διαμαντοπούλου.

Η υπουργός Παιδείας παρουσίασε χθες στον Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας για την Παιδεία του ΠΑΣΟΚ τις βασικές διατάξεις του νέου νόμου. Αύριο αναμένεται να τις παρουσιάσει σε άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο και το Σάββατο στη Σύνοδο Πρυτάνεων που θα γίνει στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις διατάξεις του νέου νόμου θα δίνει τη δυνατότητα σε όσα πανεπιστήμια ή ΤΕΙ το επιθυμούν να οργανώσουν και «γρήγορα» προγράμματα σπουδών διάρκειας τριών ετών, αντί τεσσάρων που είναι σήμερα, σε επιστήμες στις οποίες τα ιδρύματα κρίνουν ότι επαρκούν τα τρία έτη για την απόκτηση του πτυχίου.

Προκειμένου να γίνει εφικτό, οι πανεπιστημιακές σπουδές θα αποτιμώνται με πιστωτικές μονάδες στο πρότυπο του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS και όποιος φοιτητής συγκεντρώνει 180 μονάδες (αντιστοιχούν σε τρία έτη) θα λαμβάνει πτυχίο σε συγκεκριμένες επιστήμες. Αναμένεται ότι κατ’ αρχάς αρκετά ΤΕΙ θα ενδιαφερθούν να εφαρμόσουν το νέο σύστημα καθώς θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χορηγώντας «γρήγορα πτυχία», εφόσον θα είναι ισότιμα με αυτά της 4ετούς διάρκειας.

Οι ακαδημαϊκές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System) είναι μία αριθμητική τιμή (μεταξύ 1 και 60) η οποία αποδίδεται σε κάθε πανεπιστημιακό μάθημα για να περιγραφεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του.

Αντικατοπτρίζουν δηλαδή την ποσότητα εργασίας που απαιτεί κάθε μάθημα σε σχέση με τη συνολική απαιτούμενη ποσότητα εργασίας για την ολοκλήρωση ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους σπουδών (παρακολούθηση παραδόσεων, πρακτική άσκηση, σεμινάρια, φροντιστήρια, εργαστήρια, μελέτη στη βιβλιοθήκη και κατ’ οίκον, εξετάσεις ή άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης).

Το σύστημα αναπτύχθηκε αρχικά στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus με σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό (μεταφορά διδακτικών μονάδων) μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.

Στο ECTS, 60 μονάδες αντιπροσωπεύουν τον φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους σπουδών. Συνεπώς οι 180 μονάδες αντιπροσωπεύουν σπουδές διάρκειας τριών ετών και η εφαρμογή του συστήματος εναρμονίζει το ελληνικό σύστημα σπουδών με τις προβλέψεις της Συνθήκης της Μπολόνιας για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Επίσης, ο νέος νόμος-πλαίσιο θα περιέχει σημαντικές αλλαγές που αφορούν τη θέσπιση συμβουλίων διοίκησης στα ΑΕΙ και την επιλογή πρυτάνεων κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος, αντί εκλογών όπως γίνεται σήμερα. Στα συμβούλια θα μετέχουν και εξωπανεπιστημιακοί και θα λειτουργούν πλάι στις Συγκλήτους, έχοντας αρμοδιότητες για το «επιχειρησιακό» κομμάτι των πανεπιστημίων, αλλά ενδεχομένως και για το άσυλο. Θα προβλέπει σύνδεση της χρηματοδότησης με την αξιολόγηση (μάλιστα μελετάται και μπόνους στα ιδρύματα που θα αξιολογούνται πολύ θετικά) και την πλήρη διαχείριση των οικονομικών από τα ΑΕΙ, τα οποία θα μπορούν να διαφοροποιούν ακόμα και τις μισθοδοσίες, προκειμένου να προσκαλούν ξένους ή ομογενείς καθηγητές. Προβλέπονται ακόμα επιπτώσεις (μείωση μισθού ή ακόμα και απομάκρυνση) σε πανεπιστημιακούς α’ βαθμίδας, οι οποίοι θα αξιολογούνται αρνητικά, κατάργηση του της βαθμίδας λέκτορα, χορηγίες ιδιωτών σε έδρες, μαθήματα σε ξένες γλώσσες κ.ά.

Στον ΚΤΕ Παιδείας, πάντως, ο βουλευτής και πανεπιστημιακός Κ. Καρτάλης δήλωσε ότι διαφωνεί με την άμεση συγκρότηση των συμβουλίων διοίκησης, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις και για τις τριετείς σπουδές. Αντιδράσεις αναμένονται όμως και στα πανεπιστήμια.

(Πηγή «Τα Νέα»)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *