Συνάδελφοι VS Συναδέλφων

Ο Μιχάλης σχολιάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις αμφίσημες επαγγελματικές νοοτροπίες του κλάδου και αποτυπώνει τη διαφορά της τιμής και της αξίας. Εμείς οφείλουμε την παραπομπή στο άρθρο του και απλά συμπληρώνουμε ότι όλοι μας πρέπει να εκδίδουμε αποδείξεις εκπαιδευτικού ήθους. Είμαστε ασφαλώς υπέρμαχοι του ανταγωνισμού και δε μας ενοχλεί η διαφοροποίηση γιατί η κοινωνία επιλέγει τελικώς με κριτήριο την αξία των υπηρεσιών μας και είναι καχύποπτη στα πάσης φύσεως διαφημιστικά τεχνάσματα. Γνωρίζω άλλωστε τουλάχιστον τρία φροντιστήρια, εκτός του κύκλου των προσωπικών μου ενασχολήσεων για να μην παρεξηγηθώ, που έχουν κλείσει τις εγγραφές τους με δίδακτρα σημαντικά και οπωσδήποτε πιο ψηλά από εκείνα των γειτονικών τους φροντιστηρίων. Έχουμε αναρωτηθεί γιατί;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *