Αριστερός Ρεαλισμός και Διεθνισμός

Έχει ιδιαίτερη αξία η παρακάτω τοποθέτηση του Κώστα Κάρη από τις στήλες της Αυγής, αναφορικά με τις μαύρες εκπαιδευτικές δαπάνες για τα παράνομα φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα. «Ίσως το πιο άμεσο μέτρο θα πρέπει να είναι η νομιμοποίηση όλων των μορφών ιδιωτικής εκπαίδευσης (δεν είναι δα και έγκλημα…) με στόχο τη φορολόγηση της οικονομικής αυτής δραστηριότητας. Το θέμα δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση και ίσως πρωτίστως θα έπρεπε να αφορά κοινωνικές οργανώσεις και συνδικαλιστικούς φορείς. Και σε κάθε περίπτωση τις αριστερές δυνάμεις.» Προσυπογράφουμε και συγχαίρουμε τον σύντροφο Κάρη. Ευχαριστούμε και τον σύντροφο Αμοιραδάκη για τα καλά του λόγια στο προσωπικό του ιστολόγιο για τη συλλογική μας δράση στην ανάδειξη του φροντιστηρίου ως διεθνούς εκπαιδευτικού φαινομένου. Οι προσωπικές πικρίες και αδικίες είναι στο συλλογικό γίγνεσθαι στιγμιαίες και δεν εγγράφονται στη συλλογική μνήμη που επιβραβεύει τη δημιουργική συνεργασία και διαγράφει τις ανθρώπινες και συγχωρητέες εν τέλει αδυναμίες. Η ομάδα είναι ισχυρότερη από τη μονάδα και μοιραία η αυταπάτη των ανθρώπων ότι ηγούνται της ιστορίας από παρθενογένεση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *