Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Στις Αρχές της Οικονομικής Θεωρίας, τις οποίες προδήλως αγνόησαν οι πολιτικοί ταγοί της μεταπολίτευσης, εξετάζονται αύριο οι μαθητές όλων των κατευθύνσεων που επέλεξαν το μάθημα. Η κ. Λία Αθανασίου κάνει καίριες επισημάνσεις για το αυριανό διαγώνισμα στο οποίο αναμένεται επίκαιρο θέμα.

Να προσεχθούν ιδιαιτέρως:

 • Για να υπολογίσω κόστος ευκαιρίας, οι ποσότητες στο Π.Π.Δ. θα πρέπει να είναι σε μονάδες και πάντα αφαιρώ από το μεγαλύτερο, το μικρότερο.
 • όταν υπολογίζω ΕD ή ΕΤΟΞΟΥ ή ΕS, θα πρέπει οι προσδιοριστικοί παράγοντες εκτός της Ρ να είναι σταθεροί.
 • ΕΥ εκεί όπου οι προσδιοριστικοί παράγοντες εκτός του Υ είναι σταθεροί.
 • ΕD πάντα αρνητική / ΕS πάντα θετική.
 • β < 0 και δ > 0 πάντα.
 • ΕD=-1 –>στο μέσο μιας ευθείας καμπύλης D

–>σε κάθε σημείο μιας ισοσκελούς υπερβολής

 • Ρ και ζήτηση υποκατάστατων ίδια κατεύθυνση.
 • Ρ και ζήτηση συμπληρωματικών αντίθετη κατεύθυνση.
 • ελαστική D τότε Ρ και ΣΔ αντίστροφη σχέση.
 • ανελαστική D τότε Ρ και ΣΔ ευθεία σχέση.
 • Σε σταθερή Ρ η % μεταβολή QS = % μεταβολή D και % μεταβολή QS = % μεταβολή S.
 • Για να ορίσουμε μια ευθεία θα πρέπει να το λέει και να μας δίνει τουλάχιστον 2 συνδ. Ρ και QD ή Ρ και QS .
 • Για να ορίσουμε μια ισοσκελής υπερβολή 3 σημεία Ρ και QS με σταθερούς τους υπόλοιπους προσδιοριστικούς παράγοντες.
 • ΤΡ6 = ΤΡ4 + 2ΜΡ

VC100 = VC80 + 20MC

TC250 = VC200 + 50MC.

 • P = MC^>=AVC
 • Για ΡΚ : Συνολικά έσοδα από i) καταναλωτές ΡΚ QD

ii) κράτος PK (QS – QD)

Σύνολο ΡΚ QS.

 • Για ΡΑ : ΡΑ QS (νόμιμα)

Ρ΄  QS (παράνομα)

 • Υπολογισμός καπέλου

Υπολογίζω για ΡΑ την QS. Την QS αυτή τη βάζω στη συνάρτηση ζήτησης και λύνω ως προς Ρ΄ (τιμή που είναι διατεθειμένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν)

Καπέλο: Ρ΄ – ΡΑ

• Οι ανάγκες • Οι συντελεστές της παραγωγής • Το Οικονομικό κύκλωμα • Η συμπεριφορά του καταναλωτή • Νόμος της ζήτησης • Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης • Ειδικές περιπτώσεις καμπύλης ζήτησης και ελαστικότητας • Εισοδηματική ελαστικότητα •Ο χρονικός ορίζοντας της επιχείρησης • TP, AP, MP, TC, FC, VC, AVC, AFC, ATC • Οριακό κόστος • Νόμος της φθίνουσας απόδοσης • Προσδιοριστικοί παράγοντες τις προσφοράς • Ελαστική και ανελαστική προσφορά και η επίδρασή του παράγοντα χρόνου • Σταθερή Po και σταθερή Qo • Ρα και Ρκ.

 

Όταν γράφω ελέγχω τα αποτελέσματα μου ώστε να μην αντιτίθεται στις γνώσεις μου.

Π.χ. αν βρω ΕD > 0 θα έχω κάνει λάθος…

 

Μερικές τελευταίες συμβουλές:

 • Αν κάτι νομίζω πως δεν το ξέρω, δεν το παρατάω αλλά εκμεταλλεύομαι τα δεδομένα της άσκησης όπως ξέρω, και στο τέλος κάτι καλό θα γράψω…
 • Έχω στο μυαλό μου, πως όλη τη χρονιά με την προσπάθεια και τη μελέτη που έχω κάνει έχω γίνει έμπειρος «λύτης» και δεν πρέπει να μου ξεφύγει τίποτα.
 • Γράφω καλά στο πιο ενδιαφέρον μάθημα που έχω διδαχθεί ποτέ και τελικά επιλέγω να ακολουθήσω κάποια οικονομική σχολή.

 

Καλή τύχη σε όλους!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *