Σχολαστικά Θέματα

Το σημερινό διαγώνισμα στη Φυσική της κατεύθυνσης επιβεβαίωσε τη στροφή σε απαιτητικά και σχολαστικά θέματα με στόχο την καλύτερη διαβάθμιση των υποψηφίων. Ωστόσο, οι θεματοδότες δεν ξέφυγαν από τα προβλεπόμενα όρια της λυκειακής λογικής του μαθήματος και μέσα στη συγκυρία και τις πιέσεις, η θεματοδοσία κρίνεται απολύτως επιτυχής. Η επιστροφή σε θέματα που αναδεικνύουν τους μελετηρούς και συστηματικούς μαθητές όλων των λυκειακών τάξεων μάς βρίσκει απολύτως σύμφωνους παρά την πικρία που δημιουργεί στους υποψηφίους, οι οποίοι εδώ και μια δεκαετία εκπαιδεύονται στη σχετικά εύκολη πρόσβαση στο άριστα. Ο κ. Καλιαμούτος πανηγυρίζει μετά τη σημερινή εξέταση, καθώς επέμενε ιδιαιτέρως στην συμβολή των κυμάτων και σε όλους τους συνδυασμούς ράβδων και τροχαλιών. Οι οδηγίες του μάλιστα δόθηκαν εγγράφως και ιδιοχείρως και αναρτήθηκαν ήδη στο site του Πεδίου. Η δυσκολία του διαγωνίσματος αποτυπώθηκε πάντως και στο αναμφισβήτητο γεγονός ότι άριστα προετοιμασμένοι υποψήφιοι έχασαν μόρια στη δίνη των πράξεων και τη γρήγορη ανάγνωση των εκφωνήσεων.  Δείτε τις απαντήσεις στο site των φροντιστηρίων μας.

Οι καθηγήτριες των φροντιστηρίων μας σχολιάζουν και παρατηρούν για τα σημερινά θέματα των Αρχαίων κατεύθυνσης. Το Γνωστό κείμενο ήταν αναμενόμενο καθώς η Πολιτεία του Πλάτωνα ήταν ένα από τα προτεινόμενα θέματα. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις εντοπίζονταν κατά ένα μεγάλο μέρος στην αντίστοιχη ενότητα του σχολικού βιβλίου. Η ερώτηση εισαγωγής και η λεξιλογική άσκηση μπορούσαν να αντιμετωπιστούν άριστα από τους καλά διαβασμένους μαθητές. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις της Γραμματικής και την πρώτη του Συντακτικού δεν παρουσίαζαν δυσκολία και ήταν δυνατό να απαντηθούν από καλά προετοιμασμένους μαθητές. Η δεύτερη παρατήρηση του Συντακτικού ήταν αυξημένης δυσκολίας αλλά όχι ακραίας. Η επιλογή του αδίδακτου κειμένου ήταν άστοχη, κυρίως γιατί δεν έδινε τη δυνατότητα στους μαθητές να βοηθηθούν από το νοηματικό πλαίσιο. Πολύ κακό για το τίποτα! Δείτε τις απαντήσεις στο site των φροντιστηρίων μας.

Ευχόμαστε Καλή συνέχεια!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *